De 2-minutenregel voor slotenmaker Zonnebeke

Na de brouwerij over Arent Jansz een Ouwen, betreffende de gebruikelijke 2 ketels en even zoveel eesten, valt ons oog op dit korte huisje ook en de deftige thuis, welke daar onmiddellijk met grenst. In dit 1e heeft mr.

Bij verschillende ‘schoelapper’ Cornelis Florisz. en korendrager Jan de Vrijenden woonden in een ‘stadstoren’ met de vest ofwel op de wal, daar waar zij kosteloos huisvesting vonden. Welke wal kan zijn thans weggegraven en plaats bezit geschapen een wandelpad en een straat.

Zij is tenslotte (in 1865) tengevolge over ons verbouwing voor een andere gevel aangaande dit gesticht verdwenen. Waar sinds dit ontstaan betreffende een I7e eeuw deftige maaltijden werden gehouden en vrolijke feesten gevierd, heerst nu de kalmte en rust, die een schemer des levens behoeft. (

Op de noordwesthoek van een Markt woonde aanvankelijk ons ‘cruyckebacker’, waarvoor het ‘forneis’ moest dienen. Dat fornuis verdween echter destijds zijn opvolger, een glazenmaker, het huis betrok.

Later zou dit St. Lucasgilde zich een antieke kapel betreffende welke instelling toe-eigenen. Nu is welke regio ingenomen door een gemeenteschool met juiste hoofd Petillon. [Momenteel staat hier wederom een replica aangaande het antieke Gildehuis, dat zeker feitelijk ons verbouwde middeleeuwse kapel was.]

Op de hoek aangaande de Breesteeg met een westzijde aangaande een Koornmarkt stond destijds de brouwerij ‘Inde Werelt’, werkende met 2 eest en twee ketels. Zeven huizen nader noordwaarts­ “een brouwerije ‘Inde Pauwe’, daervan eyghenaer is Jacob Pauw ende kan zijn oock bewoonder; sijn vrouw kan zijn aengheefster”.

Daardoor werden de Van Groenwegens met de stadsregering uitgesloten en geregistreerd onder de welge­boren heren aangaande Delfland. Simon aangaande Groenwegen bekleedde bij verschillende wegens 1600 het ambt aangaande Schepen en was in het jaar ons van een 3 Weesmeesters.

Slechts 2 huisjes, het één eigendom aangaande de weduwe van Jan Heyndricxz. ‘Plochos’ (ploegos), dit overige betreffende ons goudsmid, werden in die steeg opgetekend; thans vindt men daar steeds één aan een zuidzijde.

Franchois Duyst betreffende Santen, die in een jaren 1583 en 1584 burgemeester was. Hoe het ‘personaege’, die daar een ‘dienaer’ of lijfknecht op nahield, er kwam te wonen, kan je niet zeggen.

Het ambacht kon toen een bestaan opleveren, omdat iedereen nestels benodigd had teneinde zijn schoeisel vast te produceren.

Antwoorden Ook al woon je alang geruime tijd niet verdere in Den Helder, dit is alsnog almaar ons plaats die behoefte bezit met ons museum mits dat betreffende Rob Scholte. Een gehele gemeenteraad zou een dergelijk initiatief enthousiast horen te omarmen.

Aan de oostzijde van de gracht woonde Jan Huybrechtsz., welke dit gewichtig ambt betreffende stadsroedrager bekleedde, ons functie die het meest overeenkomt met dat aangaande bode der gemeente.

Ons beetje verdere aandacht vanwege beeldende kunst zou de balans lekkerder in evenwicht brengen. Persoonlijk opvatting aan wat ‘aantrekkelijk’ ofwel ‘afstotend’ is speelt daarenboven m.i geen rol; het doorgaans betekenis des te verdere.

.Vijf huizen vanaf een Oostpoort was aan die zijde over het Oosteinde het voormalige St. Agnieten- ofwel Agnitaconvent. Het Klik hier was begin 17e eeuw de verblijfplaats met Franchoys Spierincx, een ‘tapisschier’ ofwel vervaardiger van tapijten behangsels, een omvangrijk kunstenaar in bestaan vak.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *